پاسخ معنادار منصور حقیقت‌پور به سیاوش نوروزاف: در جنگ قراباغ شما کجا بودید؟ چرا سربازان تان از «پشت» تیر خوردند؟!

پاسخ معنادار منصور حقیقت‌پور به سیاوش نوروزاف: در جنگ قراباغ شما کجا بودید؟ چرا سربازان تان از «پشت» تیر خوردند؟!

به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها»  پاسخ حقیقت‌پور به نوروز اف ضمن اینکه کوتاه و مختصر بود، کنایه ها و مطالب دو پهلوی بسیار مهمی داشت که با زیرکی خاص این نماینده مجلس در کمویسیون امنیت ملی، در لابلای جملات ذکر شده بود.در این نامه حقیقت پور دو باره…