جایزه ای دیگر به قوم گرایان و تجزیه طلبان: نوید آذربایجان «روزنامه» شد

جایزه ای دیگر به قوم گرایان و تجزیه طلبان: نوید آذربایجان «روزنامه» شد

هفته نامه ضد ایرانی و قوم گرای «نوید آذربایجان» که کارکرد «محفلی» دارد مجوز انتشار «روزنامه» دریافت کرد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذری ها» این نشریه قومیت گرا که در راستای منافع دولت های بیگانه، نفرت پراکنی قومی، دگرسازی از کردها و ارامنه و ... فعالیت می کرد…