باکو اجازه نمی دهد ایران در قفقاز نیروی برتر باشد!

 اما ضعيف بودن خطوط ارتباطي منطقه قفقاز جنوبي و عدم تامين امنيت اين خطوط ارتباطي در درازمدت، امکان اين برتري را نمي دهد و  جمهوري آذربايجان نيز به عنوان بازيگر اصلي اين منطقه ، اين اجازه را نمي دهد.به گزارش «آذریها»، يونس اوغوز، نويسنده اين تحليل در خبرگزاري ترند افزوده…