تحلیل نیویورک تایمز از مافیای دستگاه الهام علی اف

تحلیل نیویورک تایمز از مافیای دستگاه الهام علی اف

مافیایی "پدرخوانده" توصیف می کند که به ترتیب به محاسبه گری خونسردانه و خشونت بی پروایانه شناخته می شدند. علی اف از بسیاری جهات مورد تحسین غرب و خود "طرفدار غرب" است: وی خوش مشرب و خوش پوش است و به خوبی انگلیسی صحبت می کند؛ وی آمادگی دارد که…