تهدید سد «کاراکورت» ترکیه برای کشاورزی شمال‌غرب ایران

تهدید سد «کاراکورت» ترکیه برای کشاورزی شمال‌غرب ایران

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، علی نیکزاد بعدازظهر امروز در جلسه‌ مشترک اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: ترکیه در حال ساخت سد بر روی رود ارس است که تهدیدی برای کشاورزی کشورمان محسوب می‌شود، اما متاسفانه تا به امروز دولت و وزارت نیرو در حوزه…