اساس اندیشه تکفیری داعش ایدئولوژی است نه قومیت/محمد هادی فر

اساس اندیشه تکفیری داعش ایدئولوژی است نه قومیت/محمد هادی فر

شرق: هجومي غيرمنتظره به اماکني داراي اعتبارات سياسي و عقيدتي در تهران از سوي چند نفر از افراد وابسته به جريانات تکفيري، موجي از نفرت عمومي را در جامعه ايراني و جهاني به وجود آورد. نقطه برجسته اين اقدام تروريستي هويت قومي برخي از اينها بود که تفاسير متعددي از…