۱۰ دلیل شکست جماعت گولن در انتخابات محلی ترکیه

۱۰ دلیل شکست جماعت گولن در انتخابات محلی ترکیه

روشنفکرانه بود ، به همین خاطر اهالی را درک نکردند.دوم اینکه، اقامت فتح الله گولن در پنسیلوانیا مشکل ایجاد کرد ، نخست وزیر اردوغان از این موضوع استفاده کرد و ادعای توطئه خارجی را مطرح کرد که جامعه نیز این خریدار این ادعا بود.سوم اینکه، جماعت مجبور شد با حزب…

چرا اردوغان دیگر متفاوت نیست

چرا اردوغان دیگر متفاوت نیست

حمایت کرد تا الگوی اسلام سیاسی معتدل را عرضه کرده باشد.هیچ وقت نتوانستم مفهوم این تئوری های توطئه را دریابم. آک پارتی محصول سیاست امریکا نیست بلکه محصول دینامیسم های اجتماعی،شرایط کشور و تلاش اردوغان و دوستانش است. در نهایت حکومت عدالت و توسعه محصول رای مردم ترکیه است. امریکا…