حیله یا تصادف؛ برگزاری همایش “هفته وحدت” به سبک دولت لائیک باکو

حیله یا تصادف؛ برگزاری همایش “هفته وحدت” به سبک دولت لائیک باکو

هم زمان با هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر اعظم (س) و البته بدون هیچ گونه اشاره رسمی به این مناسبت ، الله شکور پاشازاده ، رییس "اداره مسلمانان قفقاز" که متولی رسمی و دولتی امور دینی در جمهوری آذربایجان ، از مدت ها پیش از سوی دولت لائیک باکو…