آیا موساد تامین امنیت بازی های همبستگی اسلامی در را به عهده خواهد داشت؟

آیا موساد تامین امنیت بازی های همبستگی اسلامی در را به عهده خواهد داشت؟

  روزنامه يني مساوات چاپ باکو، همکاري ساختار امنيتي جمهوري باکو با موساد در زمينه تامين امنيت «بازي هاي همبستگي اسلامي در باکو» را توجيه کرد. روزنامه «يني مساوات» چاپ باکو با طرح اين سوال که «آيا مي توان تامين امنيت مسلمانان را به ماموران امنيتي اسراييل سپرد؟» ، نوشت…