همسر الهام علی اف، معاون اول رییس جمهوری باکو تعیین شد

همسر الهام علی اف، معاون اول رییس جمهوری باکو تعیین شد

در پي همه پرسي تغيير قانون اساسي جمهوري باکو براي تاسيس مقام معاونت اول رياست جمهوري،  الهام علي اف، رييس جمهوري اين کشور، همسرش را  معاون اول رييس جمهوري تعيين کرد.به گزارش خبرگزاري ترند ، الهام علي اف با برگزاري نشست شوراي امنيت ملي جمهوري باکو گفت : « مهربان…