هوادار ترکیه ای تراکتورسازی در استادیوم؟+فیلم

فوتبال تراکتورسازی محل تردد جاسوسها و عوامل بیگانه هم شده است. دیگر این عوامل داخلی بیگانه گرا نیستند که در استادیوم های ورزشی کشورمان به عملیات سازمان یافته دست می زنند، بلکه خود بیگانه ها هم سکوهای تماشاگران را تبدیل مامنی برای خود کرده اند. برای دیدن مصاحبه با یکی از…