حادثهء هتل تارای مهاباد از درون؛شایعه جایگزین فعالیت مسئولانهء رسانه!

حادثهء هتل تارای مهاباد از درون؛شایعه جایگزین فعالیت مسئولانهء رسانه!

از نوجوانان و جوانان هیجان زده و عصبانی در برابر هتل تارای مهاباد و اقدام آنها برای سوزاندن تنها هتل 4 ستاره شهر مهاباد بخشی از نتایج و پیامدهای انتشار شایعات در مهاباد بود.در روزهای آغازین درگذشت مرحومه خسروانی در خبر های گسترده ای که درفضای مجازی و شبکه های…

حادثهء هتل تارای مهاباد از درون؛شایعه جایگزین فعالیت مسئولانهء رسانه!

حادثهء هتل تارای مهاباد از درون؛شایعه جایگزین فعالیت مسئولانهء رسانه!

از نوجوانان و جوانان هیجان زده و عصبانی در برابر هتل تارای مهاباد و اقدام آنها برای سوزاندن تنها هتل 4 ستاره شهر مهاباد بخشی از نتایج و پیامدهای انتشار شایعات در مهاباد بود.در روزهای آغازین درگذشت مرحومه خسروانی در خبر های گسترده ای که درفضای مجازی و شبکه های…

تصویر توسعه نیافتگی مناطق قومی/ ضرورت پرکردن شکاف انتظارات و واقعیات

تصویر توسعه نیافتگی مناطق قومی/ ضرورت پرکردن شکاف انتظارات و واقعیات

اجتماع و توسعه :عمده دلايل اجتماعي- اقتصادي حرکت هاي قوم گرايانه در منطقه کردستان و ساير حوزه هاي قومي کشور را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ به نظر شما ريشه هاي آن چيست؟در حوزهه ايي همچون بررسي مسائل در مناطق مرزي؛ معمولاً بايد به تفکيک دو موضوع از هم توجه کرد.…

گفت‌وگوی منطقه‌ای، تنها راه ترکیه

گفت‌وگوی منطقه‌ای، تنها راه ترکیه

سیاست‌های چنددهه‌ای این کشور، راه را برای فعالیت گروه‌های تکفیری و سلفی در منطقه هموار کند و به‌این‌ترتیب امیدوار باشد از این راه، احتمال سقوط نظام حاکم بر سوریه افزایش می‌یابد. همچنین سیاست‌های ترکیه در رابطه با دولت عراق و نیز بی‌اعتنایی این دولت در برابر هجوم داعش به اقلیم‌کردستان…