پیامدهای بی‌احترامی به پرچم و سرود ملی در برخی کشورها

پیامدهای بی‌احترامی به پرچم و سرود ملی در برخی کشورها

پرچم و سرود ملی عناصری جدایی‌ناپذیر از هویت هر کشور بشمار می‌روند. پس از وقایع تروریستی در فرانسه، سرود ملی این کشور به نشانه‌ای از همبستگی میان فرانسوی‌ها تبدیل شد. با اینحال در همه کشورها و در نزد همه مردم پرچم و سرود ملی ارزش یکسانی ندارد و گاه نشانه‌ای…