دلایل واقعی رابطه پرفرازونشیب آمریکا با ایران/ شیرین هانتر

دلایل واقعی رابطه پرفرازونشیب آمریکا با ایران/ شیرین هانتر

کسانی که تنها روی روابط اخیر ایران-آمریکا تمرکز میکنند، مشکلات را ناشی از ایدئولوژی و سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه می دانند. آنها ادعا می کنند که آمریکا مشکلی با ایران قبل از انقلاب نداشته و بنابراین با ایران بعد از تغییر این رژیم نیز مسأله‌ای نخواهد داشت.  با…