آلودگی مقامات،واردات واکسن چینی به ترکیه را با مشکل مواجه کرد

آلودگی مقامات،واردات واکسن چینی به ترکیه را با مشکل مواجه کرد

افشاگری رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه درباره ۱۲ میلیون دلار در ارتباط با واکسن، ورود واکسن چینی به ترکیه را با مشکل مواجه کرده است. به گزارش رسانه های ترکیه، افشاگری کمال قلیچداراوغلو درباره آلودگی مالی پیرامون واردات انبوه واکسن چینی بازتاب گسترده ای در جامعه ترکیه برانگیخت،به گونه ای…