تطهیر زیرکانه تجزیه‌طلبی در ایران

تطهیر زیرکانه تجزیه‌طلبی در ایران

ابتدا لازم است به شیوه بحث میری که از رویکرد سخیف سایر پان ترکیست‌ها پیروی می کند انتقاد کرد. او « ادعا» دارد که پژوهشگر و آکادمیسین است اما هر جا که در استدلال باز می ماند به شیوه پان‌ترکها طرف مقابل را به سلطنت طلبی متهم می‌کند! محمود افشار…

اهمیت حرکت‌های واگرا/ حمیدرضا جلایی‌پور

اهمیت حرکت‌های واگرا/ حمیدرضا جلایی‌پور

اعتماد: وقتي تحليلگران به آسيب‌شناسي موضوعات ملي- قومـي توجه بيشـتر نشان مي‌دهند، بعضي از مخاطبــان انتقاد كردند كه چرا در شرايطي كه ايران با معضلات گوناگون روبه‌رو است، بايد نقد حركت‌هاي واگرايانه، اينقدر برجسته شود؟ براي پاسخ به اين منتقدان در زير به دلايل خود اشاره مي‌كنم. ١- در آسيب‌شناسي‌اي…