دستور رهبری:ورزش باستانی را احیاء و ترویج کنید

دستور رهبری:ورزش باستانی را احیاء و ترویج کنید

 ما همه‌اش نباید نگاه کنیم ببینیم که غربیها از چه‌جور بازی‌ای حمایت میکنند، ما هم از همان بازی حمایت بکنیم. خب حالا من نمیخواهم راجع به بعضی از این ورزشها چیزی بگویم، اما خب ما خیلی کارهای خوب داریم که مال ما است. این را ترویج کنید؛ ورزش باستانی یک…