جهل به معنی حب الوطن و فاشیسم/سیامک سپهرنیا

جهل به معنی حب الوطن و فاشیسم/سیامک سپهرنیا

««تن‌پروری، بیعاری در تمامی رگ و ریشه ابدانشان جای گرفته. یک برادر به سبب ابتلای ناخوشی جذام از خانه و لانه دور؛ برادر دیگر در کنار رودخانه با دیگران در عیش و سرور. جمعی هم مبتلای درد بیدرمان تریاک‌کشی شده‌اند که بدتر از جذام است. از معنی حُبّ الوطنِ مِنَ…