بیانیه نویسندگان تبریز:پاسداشت وحدت ملی،مقابله با قومگرایی و انتقال معضلات خارجی به کشور و موضوع قره باغ

بیانیه نویسندگان تبریز:پاسداشت وحدت ملی،مقابله با قومگرایی و انتقال معضلات خارجی به کشور و موضوع قره باغ

بسم الله الرحمن الرحیم بیانیه ی نویسندگان ، شاعران و فعالان فرهنگی تبریز درباره ی؛ پاسداشت وحدت ملی ، مقابله با قومگرایی ، و انتقال معضلات خارجی به کشور و موضوع قره باغ دهها تن از نویسندگان، شاعران، پژوهشگران و فعالان فرهنگی تبریز با صدور بیانیه ای روشنگرانه درباره ی…