هیاتی از پارلمان باکو نخستین بار با رییس کنست اسرائیل دیدار کرد

هیاتی از پارلمان باکو نخستین بار با رییس کنست اسرائیل دیدار کرد

به سر مي برد،  روز دهم فوريه با يوري ادلشتين Yuli Edel?teyn، رييس کنست و Tsaxi Aneqbi، رييس کميته امور دفاعي و بين المللي کنست ديدار کردند. در اين ديدارها ، سوفا لاندور Sofa Landver ، مايکل اورن Maykl Oren ، روبرت ايلاتوف Robert ?latov ، نمايندگان کنست  و لو…