آرتساخ، پیشنهاد علی اف را رد کرد/باکو به اقلیت هایش خودمختاری دهد

آرتساخ، پیشنهاد علی اف را رد کرد/باکو به اقلیت هایش خودمختاری دهد

جمهوري خودخوانده قرا باغ، پيشنهاد باکو را مبني بر اعطاي وضعيت حقوقي «جمهوري خودمختار» به قرا باغ کوهستاني در ترکيب جمهوري آذربايجان رد کرد.به گزارش پايگاه اينترنتي «پانوراما»، داويد بابايان، سخنگوي رييس جمهوري (خودخوانده) آرتساخ ( قرا باغ) گفت : « اگر آقاي علي اف از خودمختاري سخن مي گويد،…