سفیر ایران از سرمایه گذاران خارجی دعوت کرد

سفیر ایران از سرمایه گذاران خارجی دعوت کرد

ه گزارش روز چهارشنبه ایرنا، محسن پاک آیین با ارسال مقاله ای برای کنفرانس بین المللی آنلاین تحت عنوان'جاذبه ها و چالش های سرمایه گذاری در ایران' با اشاره به ظرفیت ها و مشوق های سرمایه گذاری که پس از برجام در ایران ایجاد شده است،تاکید کرد: در شرایط جدید،وقت…