بر کم‌توجهی شهرداری پایتخت کشور به نوروز

بر کم‌توجهی شهرداری پایتخت کشور به نوروز

در دنیای امروز نمادهای انسجام‌بخش جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی دارند. افزایش نشاط اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و رشد مشارکت اجتماعی از آورده‌های این توجه اساسی به نمادهای انسجام‌بخش است. ایران به عنوان کشوری با تاریخی هزاران‌ساله میراث‌دار نمادهای انسجام‌بخش تاریخی، فرهنگی و…