برخورد قضایی با یک ناشر پان ترکیست/ لغو مجوز و حبس برای صاحب امتیاز «تکدرخت»

برخورد قضایی با یک ناشر پان ترکیست/ لغو مجوز و حبس برای صاحب امتیاز «تکدرخت»

دادگاهی در تهران، فعالیت یک انتشارات بیگانه‌گرا را متوقف‌کرد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» ، شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، مجوز انتشارات تفرقه افکن «تکدرخت» را به دلیل فعالیت تبلیغی علیه ج.ا ایران، ابطال و صاحب امتیاز آن «احسان.ش» را به تحمل یک سال حبس تعزیزی محکوم کرد.…