پروتستانتیسم اسلامی؛توهم یا واقعیت/سیامک سپهرنیا

پروتستانتیسم اسلامی؛توهم یا واقعیت/سیامک سپهرنیا

  ستاره صبح: جستجو بندرگاه مفاهیم و کالبد‌شکافی مفهوم‌ها برای فهم مضمون تحولات تاریخ اندیشه سیاسی الزامی می‌باشد، امری که توسط روشنفکران ایرانی با این مدعا که مفاهیم را صرفا واژه‌گان انتزاعی دانسته‌اند که انسان را از خود بیگانه می‌کند به محاق برده شده و با بازیچه قرار دادن این…