اوج‌گیری دوباره تنش میان ایران و باکو

اوج‌گیری دوباره تنش میان ایران و باکو

در ۳۱ اوت، نشریه تجارت دفاعی برکینگ دیفنس مقاله ای را منتشر کرد که در آن جزئیات همکاری نظامی اسرائیل و جمهوری آذربایجان و استفاده بالقوه آن علیه ایران را شرح می داد. این مقاله می‌نویسد «واضح است که روابط دفاعی تنگاتنگ با آذربایجان مزایای بالقوه ای را برای اسرائیل…