فارسی، زبان مشترک و سهم مشترک همه ایرانیان است، نه اقوامی خاص

فارسی، زبان مشترک و سهم مشترک همه ایرانیان است، نه اقوامی خاص

وجود لهجه‌های مختلف نزدیک به هم از یک زبان در میان اقوام هم‌نژاد امری است که اختصاص به این سرزمین ندارد و در همه جای دنیا نمونۀ آن را می‌توان یافت. در کشور فرانسه از روزگار قدیم دو لهجۀ اصلی وجود داشته که یکی از آنها از قرن یازدهم تفوق…