معاون نخست وزیر جمهوری باکو در اسرائیل بستری است

معاون نخست وزیر جمهوری باکو در اسرائیل بستری است

براساس گزارش پايگاه اينترنتي «گونون سسي» ، پزشکان اسرئیلی عمل جراحي قلب عابد شريف ، معاون نخست وزير جمهوري باکو را اسرائیل انجام دادند. گونون سسي نوشت : « عابد شريف اف، معاون نخست وزير جمهوري آذربايجان براي عمل جراحي قلب به اسراييل رفته است. » وضعيت عابد شريف اف…

طرح ویژه رژیم اسرائیل برای جلوگیری از مناسبات پزشکی ایران و جمهوری باکو

طرح ویژه رژیم اسرائیل برای جلوگیری از مناسبات پزشکی ایران و جمهوری باکو

   اسرائیل طرح ويژه اي را  براي جلوگيري از مراجعه بيماران جمهوري باکو به مراکز درماني ايران و به ویژه تبریز به اجرا درآورده است.  درچارچوب اين طرح، هيات هايي از پزشکان چند مرکز پزشکي رژيم اسرائیل از جمله « مرکز سلامت زنان اسراييل» ، «مرکز طبي هورو» Horev و…