تقسیم خزر در سکوت خبری؟گزارش شرق از تقسیم پنهانی خزر

تقسیم خزر در سکوت خبری؟گزارش شرق از تقسیم پنهانی خزر

    شرق: اگرچه از سال‌هایی که میخاییل گورباچف به‌عنوان یکی از رهبران قدرتمند جهان، از اخبار ایران حذف شده و اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده، ٢٦ سال می‌گذرد؛ اما هنوز ماجرای ایران و سهمش از خزر که بعد از این فروپاشی و اعلام استقلال جمهوری‌های شمالی شکل دیگری به خود…