جازه ندادم در این چهار سال کسی از اقوام و بستگانم استخدام شود

جازه ندادم در این چهار سال کسی از اقوام و بستگانم استخدام شود

ندادم کسی از بستگان من با استفاده از نام و شهرتم استخدام شود.اظهارات گزاره گونه حقیقت پور در این نشست:اظهارات منصور حقیقت‌ پور نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در جمع تنی چند از خبرنگاران – در کنار همه پیگیری‌ها و تلاشی که در چهار سال…