پان‌ترکسیم در ایران، از ادعا تا واقعیت/محمدرضا محسنی حقیقی

پان‌ترکسیم در ایران، از ادعا تا واقعیت/محمدرضا محسنی حقیقی

       پیش‌گفتار جنبش پان‌ترکیسم از سال 1880.م  از سوی نواندیشان کشور ترکیه و با هدف یک‌پارچه ساختن همگی ترک‌زبانان، بنیان‌گذاری شده (فیش‌من، 2011: 269) و تاکنون در ریختارهای گوناگون نمود پیدا کرده است. این اندیشه افزون بر کشور ترکیه بر کشورهایی مانند روسیه، گرجستان، یونان، قبرس، اوکراین، ارمنستان، ازبکستان و…