شهردار خوب، شهردار بد/پیمان پاکمهر

شهردار خوب، شهردار بد/پیمان پاکمهر

رخداد خوب مشارکت بالا در پنجمین دوره از انتخابات شوراهای شهر در سال 1396، پیام های مهمی داشت و چنین مردمی شایسته شهری توسعه یافته هستند.   هر چند این شهروندان دل خوشی از آن چه در برخی از شهرداری و شوراهای شهر می گذرد ندارند اما به امید تغییر پای…

پیروزی قاچاقچیان بر خبرنگارها و پلیس/پیمان پاکمهر

پیروزی قاچاقچیان بر خبرنگارها و پلیس/پیمان پاکمهر

بسیاری از کارشناسان بر این باورند آذربایجان شرقی و تبریز امن ترین استان و شهر کشور است و نگارنده در نشست های ماهانه استاندار آذربایجان شرقی با صاحبان سرمایه و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز از زبان دکتر جبارزاده، با عنوانی نزدیک به این مضمون شنیده است که با…