کش و قوس مذاکرات صلح با کردها

کش و قوس مذاکرات صلح با کردها

سر گیری مذاکرات صلح اشاره و تاکید کرده بودم که لازم است هر دو طرف پای میز مذاکره بنشینند.در این دوران از طرف کردها اظهارات متعددی مبنی بر شکست و اتمام روند مذاکرات شنیده شد. رهبری پ.ک.ک در قندیل بارها بر این موضوع تاکید و پایان مذاکرات را اعلام کرده…