ملاحظاتی درباره زبان مادری

ملاحظاتی درباره زبان مادری

کاوه بیات: آنچه امروزه هویت ملی ایرانیان را تشکیل داده، او را در مقام یک ملت دیرپا و کهن‌سال از بسیاری از دیگر ملل، مشخص و متمایز می‌سازد، وجودی است فوق‌العاده متنوع و متکثر. اگرچه هر از گاه بنا به اقتضای روزگار وجه یا وجوهی از این وجود رنگ شاخص‌تری…

سیاست چندفرهنگ گرایی و مسلمانان بریتانیا

سیاست چندفرهنگ گرایی و مسلمانان بریتانیا

از این مهاجران بوده است. از جمله گروه های مهاجر در بریتانیا، مسلمانان هستند که چگونگی برخورد دولت مرکزی بریتانیا با آنان از بحث های مناقشه برانگیز در طی این سال ها بوده است. به ویژه پس از حملات سال 2005 متروی لندن، بسیاری از بریتانیایی ها و به ویژه…