بازار داغ قاچاقچیان مواد منفجره ویژه چهارشنبه سوری در تبریز

بازار داغ قاچاقچیان مواد منفجره ویژه چهارشنبه سوری در تبریز

شهروندان بر پایه دیده ها و شنیده های خود مدعی اند، فروش مواد منفجره ویژه چهارشنبه سوری در تبریز نسبت به سال های گذشته افزایش نسبی داشته است.ظاهرا قاچاقچیان و وارد کننده های مواد منفجره و آتش زا توانسته اند راحت تر و موفق تر از قبل عمل کنند.توزیع کننده…