چهرگانی ؛از موتلفه تا ترامپ!

چهرگانی ؛از موتلفه تا ترامپ!

  گروه چهرگانی طی نامه ای به ترامپ، برای ضربه زدن به ایران درخواست کمک کرد. کسانی که از نژادپرستی و شونیسم ناله میکردند به دامن یکی از نژادپرست سیاستمداران 50 سال اخیر خزیده اند. آقای چهرگانی زمانی وانمود میکرد که فردی انقلابی است و حتی سعی کرد از حزب…