آناتولی‌نشین‌های ترک‌زبان

آناتولی‌نشین‌های ترک‌زبان

پروژه دی.اِن.اِی تُرکی نتایج پژوهش خود دربارهٔ ریشه‌های ژنتیکی اجدادی ساکنان آناتولی (ترکیه امروزی) را منتشر کرده که اطلاعات جالب توجهی دارد. برنامه پژوهشی مستقلی در ترکیه که درباره ریشه‌های ژنتیکی اقوام ترک پژوهش می‌کند. این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که ریشه ژنتیکی و اجدادی واقعی ساکنان ترکیه امروزی چیست؟…