کارشناس موسسه کارنگی: قراباغ برای شهروندان جمهوری باکو مهم نیست

کارشناس موسسه کارنگی: قراباغ برای شهروندان جمهوری باکو مهم نیست

توماس دی وال نویسنده کتاب: " قراباغ ، ارمنستان و آذربایجان از طریق صلح و جنگ " ضمن مراسم رونمایی از واریانت جدید کتاب خود در ایروان تاکید کرده است که طی 10 سال اخیر چیزهای زیادی در مناقشه قراباغ تغییر یافته اند، ولی مهمترین از این یعنی مناقشه قراباغ…