در نشست تخصصی قفقاز مطرح شد: دستکاریهای حکومتی در تاریخ با اهداف سیاسی در جمهوری آذربایجان

در نشست تخصصی قفقاز مطرح شد: دستکاریهای حکومتی در تاریخ با اهداف سیاسی در جمهوری آذربایجان

نشست تخصصی «سلسلسه های حکومتگر ایران به رواین تاریخ نگاری جمهوری آذربایجان» در بنیاد مطالعت قفقاز برگزار شد. به گزارش آذریها به نقل از شفقنا، در ابتدای نشست علی کالیراد با قرائت بخشی از یک پژوهش در مورد جمهوری نشست تخصصی «سلسلسه های حکومتگر ایران به رواین تاریخ نگاری جمهوری…

تأملی بر ریشه‌های ایران‌ستیزی در قفقاز و آناتولی

تأملی بر ریشه‌های ایران‌ستیزی در قفقاز و آناتولی

و احضار سفیر جمهوری آذربایجان در تهران به وزارت امور خارجه و ابلاغ اعتراض شدید‌اللحن دولت ایران را در پی داشت. این مورد یکی از تازه‌ترین نمونه‌های آزردگی و رنجش ایرانیان نسبت به اظهارات و اقدامات صورت‌گرفته در شمال ارس در رابطه با مسألۀ آذربایجان و هویت آذری در ایران…

خورشید ایرانی،هلال عثمانی

خورشید ایرانی،هلال عثمانی

  شكست‌هاي ايران در عصر قاجار از روسيه تزاري و تحميل قراردادهاي گلستان (1813) و تركمانچاي (1828) گرچه نقطه پاياني بر حاكميت سياسي ايران بر قفقاز جنوبي بود، ولي اين به معناي گسسته شدن رشته پيوندهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي ايران با سرزمين‌هاي شمال ارس نبود. برخلاف آنچه شايد…