حذف بابک خرمدین از کتاب های درسی مدارس

حذف بابک خرمدین از کتاب های درسی مدارس

بخش تاریخی، پیش از این در قالب تاریخ دوران اسلامی در مقطع دوم راهنمایی تدریس می شد که بعدها به پایه هشتم منتقل گردید و امسال نیز حذف گردید.گفتنی است بابک خرمدین در برابر خلیفه عباسی (مامون و معتصم) قیام کرده و در دوران معتصم و به وسیله سپاهیان و…

ضرورت‌های تقویت هویت ملی در منابع درسی مقطع متوسطه

ضرورت‌های تقویت هویت ملی در منابع درسی مقطع متوسطه

و این امر می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد الگوها و سیاست‌های هویتی آینده جامعه داشته باشد. این باور انکارناپذیر همواره وجود داشته است که کتاب‌های آموزشی، به عنوان محوری‌ترین عنصر آگاهی‌بخشی، می‌توانند با ارائه تصویر و ادراکی از «خود» و «دیگری»، مبنای منسجمی را برای تعریف زوایا و مؤلفه‌های هویت…