در جمهوری آذربایجان زیارت کربلا و مشهد ممنوع نیست،ولی…

در جمهوری آذربایجان زیارت کربلا و مشهد ممنوع نیست،ولی…

در واکنش به حضور گسترده زائران جمهوري باکو در اربعين حسيني در کربلا، مبارز قربانلي، رييس کميته دولتي امور ديني اين کشور گفت : « در (جمهوري) آذربايجان زيارت کربلا و مشهد ممنوع نيست. اما، بايد اين سفرها سازمان دهي شود. ما بايد بدانيم که اين سفرها را  کدام سازمان…