از طرف اداره فرهنگ و ارشاد صورت گرفت: اختصاص میلیون ریال به کتاب‌های ترکی(!) در استان

از طرف اداره فرهنگ و ارشاد صورت گرفت: اختصاص میلیون ریال به کتاب‌های ترکی(!) در استان

«پاپاق» که با حضور عناصر مطبوعاتی قومگرا در ارومیه برگزار شد،  گفت:«اداره کل برای افتتاح و برگزاری این نمایشگاه و کتابخانه با وجود تنگنای مالی  با صرف ۵۴ میلیون تومان اعتبار ،  ۶۴ عنوان کتاب خریداری شده که ۲۲ کتاب تورکی ، ۲ عنوان کتاب کردی جز آثار به نمایش…