آیا نماینده مجلس ایران،نماینده کشور بیگانه هم هست؟

آیا نماینده مجلس ایران،نماینده کشور بیگانه هم هست؟

  از پارسال در گوشه و کنار و فضای مجازی و برخی رسانه ها این سخن تکرار می شود که یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، از وزیر امور خارجه آقای ظریف مستمرا می خواهد که کنسولگری کشور آذربایجان و عراق را در ارومیه تاسیس کنند! این…