چالش‌های هیدروپلیتیک؛ امنیتی‏‌شدن آب در ایران/مراد کاویانی راد

چالش‌های هیدروپلیتیک؛ امنیتی‏‌شدن آب در ایران/مراد کاویانی راد

مقدمه مؤلفه‌های «کمبود» و «نیاز» در پیدایش مناسبات قدرت و جهت‏دهی به آنها نقش بنیادی دارند. داده‌های موجود نشان می‌دهند در چند دهه گذشته به دلیل پدیده‌هایی مانند دگرگونی آب و هوا در مقیاس جهانی و تغییر الگوی بارش در مقیاس منطقه‏ای، کشورهایی که پیش از این، آب‌و‌هوای خشک و…

توقیف محصولات کشاورزی ترکیه در گمرک روسیه

شامل گردو، سيب و گوجه فرنگي بوده است که رسانه هاي روسيه اعلام کردند منشأ برخي از اين  محصولات ترکيه بوده است و در اسناد برخي ديگر از محصولات، مکان توليد محصول اعلام نشده است. آ.ان.اس با اشاره به ابراز ترديد اداره نظارت بر  محصولات دامي و باغي روسيه، در…