علوی ها اقلیت مظلوم ترکیه

علوی ها اقلیت مظلوم ترکیه

شانكلند در كتاب خود به نام علوي‌ها در تركيه (2003) تعداد آنها را چيزي حدود 9 تا 11 ميليون نفر تخمين مي‌زند كه احتمالا 20 درصد آنها را علوي‌هاي كرد تشكيل مي‌دهند.علوي‌هاي تركيه در طول سال‌ها براي مصون ماندن از سركوب و طرد ترجيح داده‌اند بيشتر در روستاها زندگي كنند…