شورای همکاری کشورهای ترک‌زبان نشست های خود را به روسی و انگلیسی برگزار می کند

شورای همکاری کشورهای ترک‌زبان نشست های خود را به روسی و انگلیسی برگزار می کند

شورای همکاری کشورهای «ترک زبان» قادر نیست از زبان ترکی به عنوان زبان مشترک برای برگزاری اجلاسها استفاده کند!به گزارش آذریها ، درکنار ترکیه و جمهوری باکو، قزاقستان و قرقیزستان در این شورا عضویت دارند حضور دارند که روسی زبان اصلی آن‌ها است. برای همین شورا جلسات خود را به…