انتشار کتاب ضد شیعی در باکو توسط یک نویسنده ایرانی

انتشار کتاب ضد شیعی در باکو توسط یک نویسنده ایرانی

  يک گروه فعال در شبکه هاي اجتماعي با نام «جنبش آذربايجان آزاد» ، به  انتشار  ترجمه آذري کتاب ضدشيعي «از اسلام تا اسلام»، نوشته حسام الدين فرضي زاده، جوان پان ترکيست وهابي اردبيلي در جمهوري باکو اعتراض کرد. گروه «آزاد آذربايجان حرکاتي» ( جنبش آذربايجان آزاد) در صفحه فيسبوک…