روایت عضو ارشد حزب سومکا از 25 تا 28 مرداد 1332 /کودتای حزب توده؛ همکاری مصدق و منشی زاده

روایت عضو ارشد حزب سومکا از 25 تا 28 مرداد 1332 /کودتای حزب توده؛ همکاری مصدق و منشی زاده

«امیرشاپور زندنیا» از اعضای ارشد حزب سومکا ( حزب سوسیالیست کارگران ایران) بود که تجربه فعالیت سیاسی زیادی با داود منشی زاده، تیمور بختیار و داریوش همایون در دهه های بیست، سی و چهل خورشیدی دارد. روایت زندنیا از روزهای کودتای 28 مرداد با زاویه دیدی که از سومکا و…

کودتای ۲۸ مرداد و نقش آفرینی حزب توده/افشین جعفرزاده

کودتای ۲۸ مرداد و نقش آفرینی حزب توده/افشین جعفرزاده

از آنچه گذشت خوب معلوم شد که عزل من برای ترس از کمونیسم نبود، و ترس از کمونیسم بهانه ای برای عزل من و چپاول مال ملت بوده است، که چنین قراردادی [امینی-پِیج، ۱۹۵۴] تصویب شود و معادن نفت کماکان در ید شرکت­های خارجی در آید تا هرچه می­خواهند ببرندخاطرات…

اطهری: تداوم سایه خشونت و سرکوب در ترکیه

اطهری: تداوم سایه خشونت و سرکوب در ترکیه

دیپلماسی ایرانی: طی نظرسنجی 2016 شرکت اوراسیا (AKAM) که در بین هزار و 200 نفر از شهروندان استان های ارزروم، مالاتیا، دیاربکر، وان، شانلی اورفا، سرت، ماردین و باتمان انجام شد، نتایج قابل توجهی به دست آمد، بر اساس این نتایج در صورت برگزاری انتخابات، از این افراد 35.97 درصد به…