هشدار روسها در مورد نفوذ سلفی گری در مناطق شیعه نشین گرجستان و ج.باکو

هشدار روسها در مورد نفوذ سلفی گری در مناطق شیعه نشین گرجستان و ج.باکو

به سرعت در حال جذب شدن به اين گروه ها هستند.به گزارش آذریها به نقل از خبرگزاري آپا، اين مقام موسسه تحقيقات استراتژيک روسيه در همايش علمي «داعش؛ خطري براي امنيت بين المللي» در خبرگزاري «روسيا سگودنيا» گفت : « بايد تدابير پيشگيرانه جديدتري براي مقابله با نفوذ داعش در…