کیهان برزگر: شیفت از سیاست هویت به سیاست امنیت در مناسبت منطقه؛ روابط ایران و ترکیه

کیهان برزگر: شیفت از سیاست هویت به سیاست امنیت در مناسبت منطقه؛ روابط ایران و ترکیه

در این سخنرانی گفت: سه نكته براي فهم مسائل استراتژيك منطقه اي حايز اهميت است: نخست- شيفت از سياست مبتنی بر هويت (identity politics) به سياست امنيت كشورها (state’s security) است. در يك نگاه كلي به تحولات استراتژيك در منطقه خاورميانه بايد گفت كه تغيير اصلي در ماهيت "دولت" به خصوص…